Kontakt

Tommi Mäki,
promotor

Ari Myllyniemi,
programansvarig

Iida-Amalia Nikkilä,
ansvarig producent

Ida Holm
försäljning

Veronica Huhtanen
marknadsföring

Veera Hihnala,
områdesplanering

Mathias Niemi,
restaurangchef

Juuso Toivonen,
säkerhetschef

Eventarbetare, föreningar kontakt:

Eetu Ojala,
hygien ansvarig