Kontakt

Tommi Mäki,
promotor

Ari Myllyniemi,
programansvarig

Jenna Fyhr,
ansvarig producent

Valtteri Taipalus
försäljning

Veronica Huhtanen
marknadsföring

Matias Rosström
utvecklingschef

Veera Hihnala,
områdesplanering

Juuso Toivonen,
säkerhetschef

Mathias Niemi,
restaurangchef

Eetu Ojala,
hygien ansvarig