Kontakt

Tommi Mäki,
promotor

Ari Myllyniemi,
programansvarig

Matias Rosström,
ansvarig producent

Valtteri Taipalus
försäljning

Veronica Huhtanen
marknadsföring

Veera Hihnala,
områdesplanering

Mathias Niemi,
restaurangchef

Juuso Toivonen,
säkerhetschef

Eetu Ojala,
hygien ansvarig